Waar wij voor staan

  • Vanaf € 100 gratis verzending
  • Meer dan 15 jaar ervaring
  • Klantenbeoordeling: 9.1
  • Vragen? Je kan ons altijd bellen
  • Ons magazijn is groter dan 1000m2

Trampoline Keurmerken

CE Markering
Op onze producten vindt u het merkteken CE-markering. Dit merkteken wordt alleen aangebracht op producten die vallen onder de zogenaamde Nieuwe Aanpak Richtlijnen. Met het teken wordt aangegeven dat het product voldoet aan de wettelijke vereisten op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu van de betreffende richtlijnen. Voor producten waarvoor een EU richtlijn volgens de "nieuwe aanpak" bestaat, geldt de verplichting van de CE-markering. Met de CE-markering wordt aangegeven dat het product voldoet aan de eisen van veiligheid, gezondheid, milieu en consumentenbescherming, zoals gesteld in de van toepassing zijnde EU richtlijnen. Producten zonder CE-markering mogen niet worden verhandeld op de Europese markt, ook al voldoen ze aan de eisen.  Vraag ernaar als u bij ons bestelt.

Kijk voor meer informatie op:
www.evd.nl

ASTM International
ASTM International (American Society for Testing and Materials) is een Amerikaanse standaardisatieorganisatie. ASTM publiceert technische standaarden op het gebied van materialen en diensten.

In 2005 werden 12.000 ASTM-standaarden gepubliceerd. Lid van de organisatie zijn onder andere leveranciers, consumenten, overheden en academici. Omdat de leden zijn afkomstig uit circa 100 landen werd de organisatie in 2001 ombenoemd in ASTM International.

De ASTM-standaarden zijn in Europa vooral bekend door:
- Amerikaanse leveranciers die wereldwijd producten leveren die voldoen aan één of meer ASTM-standaarden.
- Europese leveranciers die bij het leveren van producten of diensten in de Verenigde Staten moeten voldoen aan ASTM-standaarden.

Kijk voor meer informatie op:
www.astm.org

AIB Vinçotte
Heel concreet kan de kernactiviteit van Vinçotte als volgt worden samengevat: de klanten absolute gemoedsrust of peace of mind bieden op het vlak van kwaliteit, veiligheid en het leefmilieu. Dankzij onze multidisciplinariteit kunnen we op elk van deze drie sleutelbevoegdheden totaaloplossingen aanbieden. Vertaald in operationele termen zijn onze belangrijkste diensten:

- certificatie teneinde de conformiteit met allerhande reglementen en voorschriften te assisteren;
- inspectie en controle die deze attestatie mogelijk maken;
- bijscholing, opleiding en advies.

Zowel privé-personen als bedrijven komen in vrijwel alle facetten van hun dagelijks leven in contact met Vinçotte, al zijn zij zich daar niet altijd van bewust...

Kijk voor meer informatie op:
www.aib-vincotte.com